Net zoals andere websites maken ook wij gebruik van cookies (en daarmee vergelijkbare technieken) om het bezoek van onze website voor jou nog makkelijker en persoonlijker te maken. Bovendien kunnen wij en derde partijen hiermee eventueel advertenties aanpassen aan jouw interesses en kun je informatie delen via social media. Door verder gebruik te maken van deze website ga je hiermee akkoord.
 
 

Beoordeling elektrische installatie

De beoordelingsmethode in NTA 8220 is ontwikkeld voor bestaande elektrische installaties, elektrische apparaten en elektrische uitrusting van machines. Het doel van NTA 8220 is om de kans op schade door brand met een elektrische oorzaak te verminderen.

Bij de meeste verzekeraars is de NTA8220 opgenomen in de polisvoorwaarden.

De hoofdlijnen van deze beoordelingsmethode zijn als volgt: 

Geen enkel bedrijf is hetzelfde daarom begint de NTA8220 bij de opdrachtgever aan tafel met een risico-analyse of het risicoprofiel moet zijn bepaald op bedrijfstakniveau  .

Veiligheid zoals binnen de NEN3140 bedoeld wordt binnen de NTA8220 zo ‘smal’ als alleen brandrisico. 

De NTA8220 is uitsluitend gericht op het beperken van brand veiligheidsrisico’s van elektrisch materieel, rekening houdend met de aard van het gebruik ervan, alle omgevingsfactoren, en andere omstandigheden.  Dit complex van factoren maakt dat zoals gezegd de beoordeling niet anders dan kan starten met de risico-analyse. De analyse strekt zich uit over de wijze waarop de installatie is ontworpen, uitgevoerd en onderhouden. Ook de manier waarop hij wordt belast door alle aangesloten toestellen, apparatuur en andere voorzieningen in het gebouw speelt hierbij een rol. Net als de risicofactoren in de omgeving van het elektrisch materieel. Alle normen die op dit geheel van kracht kunnen zijn worden hierbij meegenomen. De NTA8220 verwijst naar de NEN1010 en NEN3140 en al het elektrisch materieel wordt hieraan getoetst door middel van de visuele en thermische controles en de hieruit bekende metingen en beproevingen.

Wanneer dit zo bepaald is in de risicoanalyse worden specifieke bedrijfs- of gebruiksruimtes altijd volledig geïnspecteerd. Datgene wat  overblijft mag op basis van steekproeven worden getest.

De aangetroffen risico’s en gebreken worden in een rapport  verzameld en gerubriceerd.


Scope 8 en 10 , de ambitie  van Re-vision.

Scope 8 de gecertificeerde uitvoering van de NEN3140.

Scope 10 de gecertificeerde uitvoering van de NTA8220.

Het is dezelfde technische norm of afspraak die hieraan ten grondslag ligt MAAR binnen de scope 8 en 10 is de inspecteur opgeleid tot het uitvoeren van respectievelijk de NEN3140  en de beoordeling NTA8220 en gecertificeerd (binnen RE-vision is dit stuk positief afgerond) plus de organisatie die hem heeft ingehuurd voldoet aan een door Scios gestelde kwaliteitsnorm gebaseerd  op het ISO9000 kwaliteitssysteem. Dit proces loopt binnen RE-vision.

Wanneer u een beoordeling elektrische installatie uitgevoerd wilt hebben dan maken wij graag een offerte voor u, bel ons, of stuur ons een bericht.

Contact